Laarstraat 47
7201 CB Zutphen
06 517 30 119

KvK 54503736
 
 
 
 

Dwarswerk

Jaarverslag 2013: DW\'13.pdf

In de sociale onderneming Dwarswerk
faciliteren wij dat mensen met beperkingen
merkproducten voor geïdentificeerde afzetmarkten
ontwerpen en maken. Op een bedrijfseconomisch
verantwoorde manier en in samenwerking met
partnerorganisaties.

Dwarswerk ontwikkelt, produceert en vermarkt Dwarswerkproducten om mensen met een beperking effectief bij het arbeidsproces te betrekken en stelt, met hetzelfde doel, haar kennis en kunde ter beschikking aan derden (en geeft hen daarmee toegang tot nieuwe - innovatieve, financiële, economische en commerciële - bedrijfsimpulsen).

Innovatief, creatief en zonder zakelijke concessies.

Pay-off: Samen werken aan zakelijk succes.

Instituut Gak
De ontwikkeling van Dwarswerk is mogelijk dankzij een subsidie van Instituut Gak.
Stg. Dwarswerk is Instituut Gak bijzonder erkentelijk.
Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl  
 
 
 
\